Privacy verklaring

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degen van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

NEI praktijk Hopono registreert gegevens die nodig zijn voor uw therapie. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidgegevens. Voor het registreren van deze persoonsgegevens vragen wij uw toestemming door middel van een behandelovereenkomst.

Voor de registratie van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

VERSLAGLEGGING AAN DE HAND VAN EEN INTAKEFORMULIER

Het doel van verslaglegging is:

 • Contact op te kunnen nemen met cliënt
 • Persoonlijke gegevens plus (indien nodig) een foto i.v.m. evt. afstandsbehandeling
 • Voor het uitvoeren van een therapie (door inzicht te verkrijgen in event. medische voorgeschiedenis en in het thema of thema's).
 • Mogelijkheid om de geboden behandeling financieel af te handelen.
 • Het op de hoogte stellen van wijzigingen in diensten en producten.
 • Versturen van een nieuwsbrief.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT.

NEI praktijk Hopono kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NEI praktijk Hopono. NEI praktijk Hopono kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

WAAROM ZIJN GEGEVENS NODIG HEEFT

NEI praktijk Hopono verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan NEI praktijk Hopono uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOELANG WORDEN GEGEVENS BEWAART

NEI praktijk Hopono bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

NEI praktijk Hopono verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Bijvoorbeeld om andere zorgverleners te informeren, als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gewenste gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

GEGEVENS INZIEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage sturen naar neipraktijkhopono@gmail.com

NEI praktijk Hopono zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

NEI praktijk Hopono neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging door NEI praktijk Hopono neem dan contact op.

E-mailadres: neipraktijkhopono@gmail.com

©2023 NEI praktijk Hopono in Tilburg
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.